Vlieland – Bokkedal

Bij de vuurtoren van Vlieland ligt het Bokkendal. Het Bokkendal is een waterwin- en begrazingsgebied in beheer van Staatsbosbeheer. In het dal grazen Nederlandse landgeiten. De geiten zorgen ervoor dat het dal niet dichtgroeit en er geen bomen komen. Hierdoor verdampt er minder water, zodat er voldoende grondwater overblijft voor de natuur en de drinkwatervoorziening.

Toen wij er in november 2006 waren was er een geit die zich niets aantrok van de omheining, en lekker op een duintje bij de vuurtoren ging staan kijken. Ze liep verschillende keren onder de omheining (hek en schokdraad) door.