Naar buiten…

Later meer tekst, maar eerst een filmpje…

Voor het eerst buiten het hok

En echt naar buiten…